Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS XÃ LÁT

lamdong-thcsxalat@edu.viettel.vn